MANAGED SERVICES


Wilt u zich kunnen focussen op uw core business? Dan zijn managed services de oplossing voor jouw bedrijf!

ITnovation zorgt dat de IT-infrastructuur binnen uw bedrijf gemonitord, beheerd en onderhouden wordt. En dit allemaal voor een maandelijks vast bedrag. Geen onvoorspelbare kosten en een gerust geweten, want wij nemen die zorgen weg.

En ook uw personeel kan rekenen op deze ondersteuning.

REMOTE & ONSITE SUPPORT


ITnovation staat voor al zijn klanten klaar en dit via remote en onsite support. Een vraag of probleem, aarzel dan niet om ons te bellen. Wij luisteren en indien nodige nemen de eindgebruiker zijn scherm over om te assisteren of het probleem op te lossen.

Kan het probleem niet vanop afstand opgelost worden, dan springen wij in onze auto en komen we naar uw bedrijf. Daar lossen we ter plaatse het probleem op en geven u de nodige feedback.


Deze dienst maakt ook een deel uit van onze managed service met tal van voordelen.

IT'er As A Service


Heeft uw IT'er het te druk, komt hij/zij handen te kort of heb je er helemaal geen. Niet erg want bij ITnovation kunnen wij onze IT'ers ter beschikking stellen van uw bedrijf.

Dit kan uiteraard periodiek maar ook op korte of lange termijn. Zowel onsite als remote kan u gebruik maken van deze dienst.